• VOP
 • Reklamační řád

Záruku a odpovědnost za vady definují zveřejněné Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

V případě závažného porušení VOP druhou stranou má poškozená strana právo okamžitě ukončit obchodní vztah založený souhlasem s tímto Reklamačním řádem a VOP, přičemž druhé straně nevzniká nárok na náhradu.

Provoz služby lze vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna buď elektronicky emailem zaslaným na email druhé strany nebo písemně dopisem zaslaným na kontaktní adresu druhé strany.

Výpovědní lhůta činí jeden celý kalendářní měsíc, výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, klient má nárok na vrácení poměrné části nájemného za období, které nebude využito.

V případě vypovězení provozu služby klientem, nárok na vrácení poměrné části nájemného za nevyužité období automaticky nevzniká a je podmíněno neplněním nebo závažným porušením VOP poskytovatelem.

Informace

Za chybějící obsah některých sekcí našich stránek se velice omlouváme, právě postupně nasazujeme nové stránky.

Bezpečný nákup

Mnohaletá historie

Zprovoznění do 24h.

Vstřícný přístup k zákazníkovi.

Stabilní a silná společnost.

 • Vyzkoušejte

  Vyzkoušejte si demo verzi e-shopu

   

  Už.jméno: test
  Heslo: test
 • Affiliate

  Zapojte se do našeho affiliate programu a získejte odměnu za každého přivedenéno klienta.